Monitorovací software pre váš počítač
   Licencia pre fyzické osoby - pre nekomerčné využitie :
Licencencia pre : cena v Eur
Ľubovoľný počet PC v domácnosti, platnosť licencie je časovo neobmedzená. 16,90
Licencia pre právnické osoby, firmy, školy, inštitúcie a komerčné využitie :
Licencencia pre : cena v Eur
1.počítač
platnosť licencie je časovo neobmedzená.
16,90
Multilicencencia pre 2 a viac počítače Podľa dohody, výrazné zľavy.