Monitorovací software pre váš počítač
Vyšla nová verzia 4.1

- oprava pri prebudeni z úsporného režimu   
- malé vylepšenia
Aktuálna verzia 4.0, iba za 16,9 Eur
   Licencia pre fyzické osoby - pre nekomerčné využitie :
Licencencia pre :
cena v Eur
Ľubovoľný počet PC v domácnosti,
platnosť licencie je časovo
neobmedzená.
16,90
Licencia pre právnické osoby, firmy, školy, inštitúcie a komerčné využitie :
Licencencia pre :
cena v Eur
1.počítač
platnosť licencie je časovo
neobmedzená.
16,90
Multilicencencia pre 2 a viac počítače
Podľa dohody, výrazné zľavy.